Trening esportowy -
kreatywne zajęcia
pozalekcyjne

Dlaczego
gry komputerowe?

Niezwykle trudno jest dotrzeć do młodych ludzi za pomocą
tradycyjnych form komunikacji. Ta grupa nie ogląda linearnej
telewizji, nie czyta mediów drukowanych, w zasadzie nie
słucha radia. Czerpią wiedzę o otaczającym świecie przede
wszystkim z mediów społecznościowych.

Świat gier komputerowych i nowych technologii
to sfery, które w szczególny sposób angażują
młodych ludzi.

Czym jest
trening esportowy?

Trening esportowy to nic innego jak nauka pracy w grupie, nabywanie kompetencji komunikacyjnych, nauka cierpliwości, myślenie analityczne, poszanowanie osób w otoczeniu, a także rozumienie ról w drużynie lidera, koordynatora, kreatora itp. Zajęcia prowadzone są z podziałem na teorię i praktykę. Zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych odbywają się zdalnie. Uczniowie z pracowni informatycznej lub z domów, łączą się za pomocą internetu z naszym instruktorem.

Prowadzący zajęcia, to osoby z wieloletnim
doświadczeniem oraz kompetencjami – zajęcia
dla młodzieży szkolnej organizujemy od 2019 roku.

Posiadamy niezbędną wiedzę do prowadzenia treningów
esportowych na podstawie czterech popularnych gier komputerowych:
Valorant, Counter-Strike: Global Offensive,
League of Legends, Minecraft.

Atuty oferty

Beneficjentami treningów są nie tylko uczniowie, ale również i szkoła – przyjazna uczniom, odpowiadająca na ich potrzeby i zainteresowania. Na podstawie wieloletniego doświadczenia widzimy, że zajęcia esportowe wpływają na wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną szkoły podczas corocznych naborów. Organizując treningi esportowe wspieramy uczniów w ich pasji, równocześnie kształtując w nich świadome korzystanie z komputera. Jednocześnie, treningi mogą służyć motywowaniu uczniów, np. przez uczestnictwo uzależnione od frekwencji, ocen czy zachowania. Treningi to nic innego jak rozwój kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy w XXI wieku.

Zajecia -
kluczowe informacje

 • Zajęcia odbywają się w wybrany dzień tygodnia – pracujemy także w weekendy,
 • Szkoła ustala czy zajęcia mają odbywać się w godzinach porannych lub wieczornych,
 • Uczniowie są w stałym kontakcie z instruktorem za pomocą kamer internetowych i platformy komunikacyjnej,
 • Jedna grupa to maksymalnie 10 osób,
 • Standardowa jednostka treningowa w tygodniu, to 2 lub 4 godziny lekcyjne,
 • Zajęcia w grupach mieszanych, także w języku angielskim,
 • Podczas treningów szukamy talentów, które mogą zasilić reprezentację szkoły w esporcie,
 • Najlepsze drużyny lub szkoły zapraszamy do udziału w prowadzonych przez nas ligach esportowych,
 • Na naszych zajęciach uczniowie rozwijają się interdyscyplinarnie.

O nas

Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych to organizacja nonprofit o zasięgu ogólnopolskim. Od 2017 roku nieprzerwanie rozwijamy polski esport, z sukcesami realizując inicjatywy z pogranicza gier  komputerowych, edukacji, multimediów i sportu.
Chcemy mówić językiem młodzieży, bazować na ich pasjach w celu rozwoju kompetencji zawodowych.

 • współpracujemy z ponad 80 placówkami edukacyjnymi, w których  przeprowadziliśmy dotychczas ponad 6 000 godzin zajęć praktycznych (dzięki wsparciu 30  instruktorów esportowych oraz specjalistów branżowych),
 • stworzyliśmy autorski program edukacyjny: “Interdyscyplinarność sportów elektronicznych”, który wdrożyliśmy jako innowację pedagogiczną w ponad 40 szkołach średnich,
 • organizujemy ligi esportowe dla młodzieży – na poziomie szkolnym i akademickim, w których rywalizuje ze sobą ponad 1500 zawodników.

Jako Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych współpracujemy między innymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polską Agencją Antydopingową i  Akademickim Związkiem Sportowym oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Reprezentujemy Polskę w zagranicznych strukturach esportowych – International Esports Federation, Global Esports Federation i Esports Europe.

Kontakt

Koordynator projektu:
Mariusz Klimowicz
mariusz.klimowicz@esportsassociation.pl
+48 724 494 867